من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافه پرواز اصفهان | من و شهر
۰ ۱۳۱۹

کافی شاپ پرواز

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کافی شاپ پرواز

اصفهان ، بلوار دانشگاه ، روبروی دانشگاه ، مجتمع تجاری پردیس ، کافه پرواز
http://manoshahr.ir/parvaz
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ پرواز

خدمات-امکانات
مشخصات