من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافه گالری ساعت صفر
۰ ۱۰۵۳

کافی شاپ گالری ساعت صفر

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کافی شاپ گالری ساعت صفر

۰۳۱ ۳۲۶۷ ۱۵۰۹
اصفهان،خیابان بزرگمهر ،خیابان حمزه شمالی ،خیابان رکن الدوله شرقی ،رو به روی قرض الحسنه رضوی ،نبش کوچه شایان ،کافه گالری ساعت صفر
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ گالری ساعت صفر

خدمات-امکانات
مشخصات