من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافه چارسوق اصفهان | من و شهر
۱ ۰

کافی شاپ چارسوق

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کافی شاپ چارسوق

۰۳۱ ۳۶۶۲ ۴۰۲۰
اصفهان ، میدان فیض ، خیابان فیض ، روبه روی مجتمع نگینی ، کافی شاپ چارسوق
http://manoshahr.ir/charsogh
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ چارسوق

خدمات-امکانات
مشخصات