من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > فنی و حرفه ای > مرکز شاهین شهر | من و شهر
۰ ۷۴۱

فنی و حرفه ای مرکز شاهین شهر

اطلاعات تماس مرکز شاهین شهر

۰۳۱ ۴۵۲۰ ۶۰۰۹
۰۳۱ ۴۵۲۰ ۶۰۰۸
۰۳۱ ۴۵۲۰ ۶۰۰۷
۰۳۱ ۴۵۲۰ ۶۰۰۴
شاهین شهر ، انتهای خیابان سعدی جنوبی ، فاز ۳ خانه کارگر
http://manoshahr.ir/
shahinshahr@etvto.ir

خدمات و امکانات مرکز شاهین شهر

Icon
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت مرکز شاهین شهر

Icon
دوره های آموزشی