من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > فنی و حرفه ای > مرکز هتلداری و گردشگری | من و شهر
۰ ۷۰۸

مرکز هتلداری و گردشگری

اطلاعات تماس مرکز هتلداری و گردشگری

۰۳۱ ۳۶۶۸ ۳۶۳۰
اصفهان ، خیابان هزار جریب ، خیابان کارگر ، مرکز هتلداری و گردشگری اصفهان
http://manoshahr.ir/
hoteldari@etvto.ir

خدمات و امکانات مرکز هتلداری و گردشگری

مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت مرکز هتلداری و گردشگری

دوره های آموزشی