من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > فنی و حرفه ای > مرکز آموزش هتلداری و گردشگری اصفهان| من و شهر
۰ ۷۷۹

مرکز آموزش هتلداری و گردشگری

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس مرکز هتلداری و گردشگری

۰۳۱ ۳۶۶۸ ۳۶۳۰
اصفهان ، خیابان هزار جریب ، خیابان کارگر ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مرکز هتلداری و گردشگری اصفهان
http://manoshahr.ir/
hoteldari@etvto.ir

خدمات و امکانات مرکز هتلداری و گردشگری

Icon
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت مرکز هتلداری و گردشگری

Icon

دوره های آموزشی