من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > فنی و حرفه ای > مرکز تخصصی صنایع نساجی | من و شهر
۰ ۳۳۱

مرکز تخصصی صنایع نساجی

اطلاعات تماس مرکز تخصصی صنایع نساجی

۰۳۱ ۳۶۶۹ ۰۶۸۴
۰۳۱ ۳۶۶۹ ۳۱۹۸
اصفهان ، خیابان هزار جریب ، خیابان کارگر ، مرکز تخصصی نساجی اصفهان
http://manoshahr.ir/
nasaji@etvto.ir

خدمات و امکانات مرکز تخصصی صنایع نساجی

Icon
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت مرکز تخصصی صنایع نساجی

Icon
دوره های آموزشی