من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > فنی و حرفه ای > مرکز شهید رجایی | من و شهر
۰ ۳۵۰

مرکز شهید رجایی

اطلاعات تماس مرکز شهید رجایی

۰۳۱ ۳۶۶۹ ۳۱۹۴
اصفهان،خیابان هزارجریب،خیابان کارگر، مرکز شهید رجایی اصفهان
http://manoshahr.ir/
hoteldari@etvto.ir

خدمات و امکانات مرکز شهید رجایی

Icon
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت مرکز شهید رجایی

Icon
دوره های آموزشی