من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > هنرهای تجسمی > آموزشگاه طراحی و نقاشی شور پرواز اصفهان | من و شهر
۰ ۳۲۸۰

آموزشگاه طراحی و نقاشی شور پرواز

آموزشگاه طراحی و نقاشی شور پروازآموزشگاه طراحی و نقاشی شور پروازآموزشگاه طراحی و نقاشی شور پروازآموزشگاه طراحی و نقاشی شور پروازمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

%20 تخفیف مراقبت از کودک
25%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۵,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۸ روز + ۱۷:۱۰:۱۹
۲۱۰
25 % تخفیف ماساژ با سنگ
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۷:۱۰:۱۹
۹۰
ماساژ سنگ داغ
40%
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲۱۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۷:۱۰:۱۹
۱۱۰
۱۲ جلسه چربی سوزی( تایم صبح)
25%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۶:۱۰:۱۹
۷۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۶:۱۰:۱۹
۱۰۰
12 جلسه TRX بانوان(عصر)
15%
۲۱۰,۰۰۰ ت
۱۷۸,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۷:۱۰:۱۹
۹۰

اطلاعات تماس آموزشگاه طراحی و نقاشی شور پرواز

۰۳۱ ۳۶۲۶ ۴۳۸۷
اصفهان ، خیابان خاقانی ، ما بین خواجه پترس و بلوار وحید ، کوچه شماره ۱۹ ، انتهای کوچه، دست چپ ، پلاک ۸۱

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آموزشگاه طراحی و نقاشی شور پرواز

خدمات و امکانات آموزشگاه
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت آموزشگاه طراحی و نقاشی شور پرواز

دوره های آموزشیبتاهای جدید

24 جلسه بدنسازی آقایان(صبح)
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۷:۱۰:۱۹
۱۴۰
%۲۵ تخفیف ماساژ سنگین و پرفشار
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۶:۱۰:۱۹
۹۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۶:۱۰:۱۹
۱۳۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
15%
۲۸۵,۰۰۰ ت
۲۴۲,۲۵۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۷:۱۰:۱۹
۱۸۰
%20 تخفیف TRX باشگاه بانوی آفتاب(بانوان)
20%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۶:۱۰:۱۹
۷۰
%20 تخفیف پیلاتس
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۶:۱۰:۱۹
۱۰۰