من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > آموزشگاه رانندگی هاتف اصفهان | من و شهر
۰ ۳۸۳۵

آموزشگاه رانندگی هاتف

من و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

%۱۵ تخفیف بدنسازی باشگاه استایل
15%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۳,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۱۳:۳۵:۱۴
۹۰
%20 تخفیف فیتنس(بانوان)
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۱۳:۳۵:۱۴
۶۰
12 جلسه بدنسازی
15%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۶,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۱۳:۳۵:۱۴
۶۰
%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
25%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۱۳:۳۵:۱۴
۱۵۰
ایروبیک شاد
15%
۱۱۵,۰۰۰ ت
۹۷,۷۵۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۱۳:۳۵:۱۴
۹۰
%15 تخفیف بدنسازی بانوان
15%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۱۳:۳۵:۱۴
۹۰

اطلاعات تماس آموزشگاه رانندگی هاتف

۰۳۱ ۳۶۶۰ ۵۰۰۶
اصفهان ،خیابان فیض ،خیابان شهید کیانی ، آموزشگاه رانندگی هاتف

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آموزشگاه رانندگی هاتف

مشخصات آموزشگاه

لیست قیمت آموزشگاه رانندگی هاتف

توضیحات

بتاهای جدید

آموزش والیبال تکمیلی
20%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۱۳:۳۵:۱۴
۱۰۰
%15 تخفیف بوتاکس مسپورت
15%
۴۳۰,۰۰۰ ت
۳۶۵,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۱۳:۳۵:۱۴
۶۰
%۲۵ تخفیف شکم پهلو باشگاه بانوی آفتاب(بانوان)
25%
۹۵,۰۰۰ ت
۷۱,۲۵۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۱۳:۳۵:۱۴
۷۰
12جلسه بدنسازی باشگاه استایل
15%
۹۵,۰۰۰ ت
۸۰,۷۵۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۱۳:۳۵:۱۴
۹۰
%۱۵ تخفیف بدنسازی باشگاه خاتون(بانوان)
15%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۱۰,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۳:۳۵:۱۴
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان
13%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۹,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۱۳:۳۵:۱۴
۷۰