من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان(محتشم) | من و شهر
۰ ۳۸۴۶

آموزشگاه موسیقی سازک(محتشم)

آموزشگاه موسیقی سازکآموزشگاه موسیقی سازکآموزشگاه موسیقی سازکمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

اطلاعات تماس آموزشگاه موسیقی سازک

۰۳۱ ۳۶۲۶ ۶۶۶۳
اصفهان،خیابان محتشم کاشانی(دقیقی) ،جنب کوچه مسجد جعفریه ،اول کوچه لادن ،پلاک ۵۰

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آموزشگاه موسیقی سازک

خدمات و امکانات آموزشگاه
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت آموزشگاه موسیقی سازک

دوره های آموزشی

بتاهای جدید

%۲۰ تخفیف ایروبیک
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۲۲:۳۷:۵۹
۸۰
%25 تخفیف رنگ مو کوتاه
25%
۴۵,۰۰۰ ت
۳۳,۷۵۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۲۲:۳۷:۵۹
۱۵۰
فیتنس بانوان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۲۲:۳۷:۵۹
۱۵۰
شارژ کولر اتومبیل
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۲۲:۳۷:۵۹
۲۵۰
ماساژ سوئدی نرمال
40%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۱۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۲۳:۳۷:۵۹
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی آقایان(صبح)
20%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۲۳:۳۷:۵۹
۱۵۰