من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > مرکز آموزش هتلداری و گردشگری اصفهان| من و شهر
۰ ۱۰۶۵

مرکز آموزش هتلداری و گردشگری

من و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

%۲۰ تخفیف شافل(رقص پا)
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۹:۵۷:۲۶
۱۵۰
%30 تخفیف ماساژ تراپی( کمک درمان)
30%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۹:۵۷:۲۶
۶۰
%۲۰ تخفیف اسب سواری( پونی)
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۹:۵۷:۲۶
۵۵
۱۲ جلسه بدنسازی باشگاه پایدار
11%
۹۵,۰۰۰ ت
۸۴,۵۵۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۹:۵۷:۲۶
۱۱۰
ایروبیک بانوان
15%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۹:۵۷:۲۶
۱۲۰
%25 تخفیف بازی بیلیارد
25%
۱۳,۰۰۰ ت
۹,۷۵۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۹:۵۷:۲۶
۱۵۰

اطلاعات تماس مرکز هتلداری و گردشگری

۰۳۱ ۳۶۶۸ ۳۶۳۰
اصفهان ، خیابان هزار جریب ، خیابان کارگر ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مرکز هتلداری و گردشگری اصفهان

خدمات و امکانات مرکز هتلداری و گردشگری

مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت مرکز هتلداری و گردشگری

دوره های آموزشی

بتاهای جدید

%15 تخفیف آموزش تیراندازی با کمان
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۹:۵۷:۲۶
۸۰
%۲۵ تخفیف شکم پهلو باشگاه بانوی آفتاب(بانوان)
25%
۹۵,۰۰۰ ت
۷۱,۲۵۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۹:۵۷:۲۶
۷۰
%35 تخفیف پکیج زیبایی عقد
35%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۹:۵۷:۲۶
۷۰
%15 تخفیف ایروبیک بانوان
15%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۶,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۹:۵۷:۲۶
۱۰۰
12 جلسه برایتونیک بانوان
20%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۹:۵۷:۲۶
۷۰
چربی سوزی( بانوان)
15%
۱۱۵,۰۰۰ ت
۹۷,۷۵۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۹:۵۷:۲۶
۱۱۰