من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > علوم رایانه > مجتمع اموزشی کیان رایان اصفهان | من و شهر
۰ ۵۰۵

مجتمع اموزشی کیان رایان

نمایش عکس

بتاهای جدید

%۲۰ تخفیف لیزر دست
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۰ روز + ۱۱:۰:۴۹
۱۰۰
آموزش والیبال پیشرفته
25%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۱۱:۰:۴۹
۱۰۰
%25 تخفیف شنیون
25%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۱۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۱:۰:۴۹
۷۰
%۱۵ تخفیف بدنسازی باشگاه استایل
15%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۳,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۱:۰:۴۹
۹۰
%20 تخفیف مراقبت از کودک
20%
۲۵,۰۰۰ ت
۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۰ روز + ۱۱:۰:۴۹
۱۰۰

اطلاعات تماس مجتمع اموزشی کیان رایان

۰۹۱۳ ۱۲۵ ۳۲۵۲
اصفهان ، خیابان مطهری ، پل شیری ، مقابل عکاسی سایان

مشخصات عمومی

بتاهای جدید

%۲۲ تخفیف فیتنس بانوان باشگاه مارسا
22%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۰۹,۲۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۱:۰:۴۹
۱۵۰
%30 تخفیف باشگاه بدنسازی تن پویان بانوان
30%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۱:۰:۴۹
۱۵۰
%20 تخفیف بیلیارد آفاق
20%
۱۵,۰۰۰ ت
۱۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۱۱:۰:۴۹
۱۵۰
%30 تخفیف بدنسازی بانوی آفتاب(بانوان)
30%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۷۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۱۱:۰:۴۹
۱۰۰
30 % تخفیف باشگاه بدنسازی تن پویان
25%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۱:۰:۴۹
۲۰۰
ایروبیک شاد
15%
۱۱۵,۰۰۰ ت
۹۷,۷۵۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱۱:۰:۴۹
۹۰