من و شهر > لوکال > رستوران زنجانی اصفهان | من و شهر
۰ ۹۸۸

رستوران زنجانی

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رستوران زنجانی

۰۳۱ ۳۲۶۶ ۴۱۱۱
اصفهان ،خیابان بزرگمهر ،خیابان ۲۲ بهمن ،روبروی مخابرات ،رستوذان زنجانی
http://manoshahr.ir/zanjani
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران زنجانی

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا دسر و نوشیدنی رستوران زنجانی

منوی پیشنهادی
منو غذا غذای اصلی رستوران زنجانی

منوی پیشنهادی