من و شهر > لوکال > رستوران سیب اصفهان | من و شهر
۰ ۳۳۷۸

رستوران سیب

رستوران سیب اصفهانرستوران سیب اصفهانرستوران سیب اصفهانرستوران سیب اصفهانرستوران سیب اصفهان

اطلاعات تماس رستوران سیب

۰۹۱۳۲۱۵۹۰۴۲
۰۳۱۳۷۷ ۳۴۸۸۰
اصفهان ،خیابان آتشگاه ،بعد از چهارراه بهشت
sib-restaurant.com
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران سیب

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی