من و شهر > لوکال > رستوران بهراد اصفهان | من و شهر
۰ ۱۴۹۰

رستوران بهراد

رستوران بهراد اصفهانرستوران بهراد اصفهانرستوران بهراد اصفهانرستوران بهراد اصفهان

اطلاعات تماس رستوران بهراد

۰۹۱۳ ۳۱۹ ۱۲۰۴
۰۳۱ ۳۲۲۸ ۶۱۱۰
۰۹۱۳ ۳۱۹ ۱۲۰۵
۰۳۱ ۳۲۲۸ ۶۱۱۰
اصفهان ، خیابان سروش ، روبروی مسجدالقفور ، رستوران بهراد
http://manoshahr.ir/behrad۱
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران بهراد

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا دسر و نوشیدنی رستوران بهراد

منوی پیشنهادی

منو غذا غذای اصلی رستوران بهراد

منوی پیشنهادی