من و شهر > لوکال > خانه کنتاکی - شعبه جمهوری - اصفهان | من و شهر
۰ ۲۰۹۴

خانه کنتاکی | شعبه جمهوری

خانه کنتاکی اصفهانخانه کنتاکی اصفهانخانه کنتاکی اصفهان

اطلاعات تماس خانه کنتاکی | شعبه جمهوری

۰۳۱ ۳۳۳۸ ۴۴۹۵
۰۳۱ ۳۳۳۸ ۴۴۹۴
اصفهان ،میدان جمهوری ،خیابان امام خمینی ،ابتدای کوچه شماره ۳ ،مجتمع جام جم
www.kentuckyhouse.com
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات خانه کنتاکی | شعبه جمهوری

امکانات

مشخصات

سرویس دهی

مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی خانه کنتاکی | شعبه جمهوری

منوی پیشنهادی