من و شهر > لوکال > رستوران شهر ما اصفهان | من و شهر
۰ ۱۱۹۰

رستوران شهر ما

رستوران شهر ما اصفهانرستوران شهر ما اصفهانرستوران شهر ما اصفهان

اطلاعات تماس رستوران شهر ما

۰۹۱۳ ۳۱۳ ۲۰۸۵
۰۳۱ ۳۲۳۷ ۰۷۸۸
اصفهان ، خیابان مطهری ، حدفاصل پل فلزی و پل شیری ، نبش کوچه ۲۵
http://manoshahr.ir/shahr-e-ma
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران شهر ما

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی رستوران شهر ما

منوی پیشنهادی


منو غذا پیش غذا رستوران شهر ما

منوی پیشنهادی


منو غذا غذای اصلی رستوران شهر ما

غذای خانگی
منوی پیشنهادی