من و شهر > لوکال > مدرسه فوتبال-فوتسال پرسپولیس- نجف آباد - اصفهان | من و شهر
۰ ۱۵۰۲

مدرسه فوتبال-فوتسال پرسپولیس | نجف آباد

مدرسه فوتبال-فوتسال پرسپولیس- نجف آباد - اصفهانمدرسه فوتبال-فوتسال پرسپولیس- نجف آباد - اصفهان

اطلاعات تماس مدرسه فوتبال-فوتسال پرسپولیس | نجف آباد

۰۹۲۰ ۲۶۳ ۹۱۶۹
۰۳۱ ۴۲۶۴ ۴۹۷۵
۰۳۱ ۴۲۶۳ ۹۱۶۹
اصفهان ،نجف آباد ،خیابان شریعتی ،روبروی خیابان بهمن ،حدفاصل موسسه قوامین و مهر ، مدرسه فوتبال-فوتسال پرسپولیس
http://manoshahr.ir/persepolis
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات مدرسه فوتبال-فوتسال پرسپولیس | نجف آباد

مشخصات آکادمی ورزشی

لیست قیمت مدرسه فوتبال-فوتسال پرسپولیس | نجف آباد

لیست قیمت اشتراک