من و شهر > لوکال > کلینیک فیزیوتراپی مرکزی - شعبه ی آمادگاه - اصفهان | من و شهر
۰ ۱۳۹۸

کلینیک فیزیوتراپی مرکزی | شعبه ی آمادگاه

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی مرکزی | شعبه ی آمادگاه

۰۳۱ ۳۲۲۱ ۹۹۷۱
اصفهان ، خیابان آمادگاه ، نزدیک فلکه فلسطین ، بن بست ۱۷ ، ساختمان جامکو
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی مرکزی | شعبه ی آمادگاه

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات