من و شهر > لوکال > باشگاه بیلیارد پروین اصفهان | من و شهر
۰ ۱۷۳۵

باشگاه بیلیارد پروین

باشگاه بیلیارد پروین اصفهانباشگاه بیلیارد پروین اصفهانباشگاه بیلیارد پروین اصفهانباشگاه بیلیارد پروین اصفهانباشگاه بیلیارد پروین اصفهانباشگاه بیلیارد پروین اصفهانباشگاه بیلیارد پروین اصفهانمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس باشگاه بیلیارد پروین

۰۹۳۰ ۱۹۰ ۳۲۶۱
۰۳۱ ۳۵۸۱ ۲۴۰۷
اصفهان ،خیابان پروین ،قبل از پل سرهنگ ،جنب نمایشگاه آقاجانی ، باشگاه بیلیارد پروین
http://manoshahr.ir/parvin
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات باشگاه بیلیارد پروین

مشخصات

لیست قیمت باشگاه بیلیارد پروین

لیست قیمت اشتراک