من و شهر > لوکال > سالن کشتی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن اصفهان | من و شهر
۰ ۲۱۱۳

سالن کشتی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سالن کشتی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن

۰۳۱ ۳۶۲۷ ۱۷۱۷
اصفهان ، بلوار شهدای صفه ، روبروی فروشگاه اتکا ، سالن کشتی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن
http://manoshahr.ir/۲۲-bahman-complex-wrestling
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن کشتی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن

مشخصات-امکانات

لیست قیمت سالن کشتی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن

لیست قیمت اشتراک