من و شهر > لوکال > باشگاه تنیس روی میز قزلباش اصفهان | من و شهر
۰ ۲۲۲۱

سالن تنیس روی میز قزلباش

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سالن تنیس روی میز قزلباش

۰۳۱ ۳۶۲۱ ۴۰۰۷
اصفهان ، خیابان توحید، خیابان شهید موحدی نیا ، ورزشگاه قزلباش ، باشگاه تنیس روی میز قزلباش
http://manoshahr.ir/ghezelbash-table-tennis
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن تنیس روی میز قزلباش

مشخصات-امکانات

لیست قیمت سالن تنیس روی میز قزلباش

لیست قیمت اشتراک