من و شهر > لوکال > تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان میلاد اصفهان | من و شهر
۰ ۲۰۷۷

تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان میلاد

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان میلاد

۰۳۱ ۳۷۷۷ ۴۰۰۱
اصفهان ، شهرک ولیعصر ، رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان نور
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان میلاد

رادیولوژی
ام آر آی
سی تی اسکن
سایر خدمات
مشخصات و امکانات