من و شهر > لوکال > تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان شریعتی اصفهان | من و شهر
۰ ۳۱۳۴

تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان شریعتی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان شریعتی

۰۳۱ ۳۶۲۷ ۲۰۰۱
اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، تصویربرداری پزشکی بیمارستان شریعتی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان شریعتی

سایر خدمات
سی تی اسکن
ام آر آی
سونوگرافی
مشخصات و امکانات
رادیولوژی