من و شهر > لوکال > سالن تیراندازی شهید اشکیان اصفهان |‌من و شهر
۰ ۱۵۷۹

سالن تیراندازی شهید اشکیان

سالن تیراندازی شهید اشکیان اصفهانسالن تیراندازی شهید اشکیان اصفهانسالن تیراندازی شهید اشکیان اصفهان

اطلاعات تماس سالن تیراندازی شهید اشکیان

۰۳۱ ۳۲۳۰ ۴۱۸۰
اصفهان ، خیابان جی ، ابتدای خیابان لاهور ، مجموعه ورزشی پیروزی ، سالن تیراندازی شهید اشکانیان
http://manoshahr.ir/shahid-ashkyan-archery
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن تیراندازی شهید اشکیان

مشخصات-امکانات

لیست قیمت سالن تیراندازی شهید اشکیان

لیست قیمت اشتراک