من و شهر > لوکال > مدرسه فوتبال علم و عمل اصفهان | من و شهر
۰ ۵۹۹

مدرسه فوتبال علم و عمل

مدرسه فوتبال علم و حرکت اصفهان مدرسه فوتبال علم و حرکت اصفهان

اطلاعات تماس مدرسه فوتبال علم و عمل

۰۹۱۳ ۸۰۰ ۹۰۰۱
اصفهان ، خیابان امام خمینی ، چهارراه شریف ، ورزشگاه مخابرات ، مدرسه فوتبال علم و عمل
http://manoshahr.ir/elm-o-amal
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات مدرسه فوتبال علم و عمل

مشخصات آکادمی ورزشی