من و شهر > لوکال > کترینگ گلچین اصفهان | من و شهر
۰ ۴۳۸

کترینگ گلچین

من و شهر

اطلاعات تماس کترینگ گلچین

۰۳۱ ۳۳۳۲ ۲۹۵۳
اصفهان ، خیابان جی شرقی ، جنب ایران خودرو
http://manoshahr.ir/golchin
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کترینگ گلچین

مشخصات - امکانات
سرویس دهی