من و شهر > لوکال > رستوران پیمان اصفهان | من و شهر
۰ ۳۹۱

رستوران پیمان

رستوران پیمان اصفهان

اطلاعات تماس رستوران پیمان

۰۳۱ ۳۳۳۱ ۱۹۶۰
اصفهان ، خیابان رباط اول ، پل رباط ، خیابان شهید شیرانی ، روبه روی نمایندگی بوتان
http://manoshahr.ir/peyman
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران پیمان

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی