من و شهر > لوکال > آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان | من و شهر
۰ ۴۰۶۳

آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

۰۹۱۳ ۰۳۸ ۳۸۴۶
۰۳۱ ۹۵۰۲ ۸۹۵۰
۰۹۳۵ ۹۵۲ ۸۹۵۰
اصفهان ،ابتدای خیابان شریعتی غربی ،سمت چپ اولین ساختمان تجاری اداری ،ساختمان نوین ،طبقه سوم ،سالن ماساژ آرامش ایرانیان
ArAmeshirAniAn.Ir
ArAmeshirAniAn.Ir

خدمات و امکانات آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

تأسیسات
امکانات سالن ماساژ
خدمات سالن ماساژ
مشخصات عمومی

تعرفه خدمات آموزش آموزشگاه ماساژ فنی حرفه‌ای آرامش ایرانیان

خصوصی تک نفره
با ظرفیت ۱۸ نفر
با ظرفیت شش نفر
منوی پیشنهادی
با ظرفیت سه نفر