من و شهر > لوکال > رستوران جردن اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۵۷

رستوران جردن

رستوران دو سیب اصفهان

اطلاعات تماس رستوران جردن

۰۳۱ ۳۶۵۰ ۶۲۶۵
اصفهان ، سپاهان شهر ، بلوار شاهد ، چهار راه شاهد ، بهمن ۳ ، میدان توحید
http://manoshahr.ir/jordan
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران جردن

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی