من و شهر > لوکال > رستوران تیک اصفهان | من و شهر
۰ ۳۲۱

رستوران تیک

رستوران تیک اصفهانرستوران تیک اصفهان

اطلاعات تماس رستوران تیک

۰۳۱ ۳۲۶۸ ۴۹۰۶
اصفهان ، خیابان هشت بهشت غربی ، چهار راه ملک
http://manoshahr.ir/tik
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران تیک

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی