من و شهر > لوکال > رستوران تی تک اصفهان | من و شهر
۰ ۳۳۴

رستوران تی تک

رستوران تی تک اصفهانرستوران تی تک اصفهانرستوران تی تک اصفهان

اطلاعات تماس رستوران تی تک

اصفهان ، خیابان باغ دریاچه ، جنب کوچه ۵۹
http://manoshahr.ir/ti-tak
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران تی تک

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی