من و شهر > لوکال > رستوران آراز اصفهان | من و شهر
۰ ۴۷۲

رستوران آراز

رستوران آراز اصفهان

اطلاعات تماس رستوران آراز

۰۳۱ ۳۶۲۹ ۰۰۴۰
۰۳۱ ۳۶۲۹ ۰۰۴۲
اصفهان ، بوستان سعدی ، روبروی صدا وسیما
http://manoshahr.ir/araz
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران آراز

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی