من و شهر > لوکال > کلینیک فیزیوتراپی حکیم پارسا اصفهان | من و شهر
۰ ۴۸۵

کلینیک فیزیوتراپی حکیم پارسا

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی حکیم پارسا

۰۳۱ ۳۳۳۶ ۲۷۰۷
اصفهان ، فلکه شهدا ، ابتدای فروغی ، کوچه بهار ، ساختمان رازی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی حکیم پارسا

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات