من و شهر > لوکال > باشگاه بدنسازی کاراکو اصفهان | من و شهر
۰ ۱۴۶۳

سالن بدنسازی کاراکو

باشگاه بدنسازی کاراکو اصفهان باشگاه بدنسازی کاراکو اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی کاراکو

۰۳۱ ۳۶۵۰ ۷۲۲۲
اصفهان ، سپاهان شهر ، ورودی دوم ، بلوار غدیر ، نبش فارابی ۲ ، باشگاه بدنسازی کاراکو
http://manoshahr.ir/karako
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی کاراکو

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی کاراکو

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی کاراکو

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی کاراکو

منوی پیشنهادی
لیست قیمت سالن بدنسازی کاراکو

تجهیزات