من و شهر > لوکال > کلینیک فیزیوتراپی پردیس اصفهان | من و شهر
۰ ۹۱۳

کلینیک فیزیوتراپی پردیس

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی پردیس

۰۳۱ ۳۶۶۳ ۱۰۸۸
اصفهان، دروازه شیراز ، خیابان چهارباغ بالا ، کوچه شهید رئیسی ، طبقه ی فوقانی سوپر شبنم
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی پردیس

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات