من و شهر > لوکال > تاراز جوجه اصفهان | من و شهر
۰ ۳۰۹۴

تاراز جوجه

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تاراز جوجه

۰۳۱ ۲۴۵۵ ۰۸۳
۰۳۱ ۳۶۲۵ ۲۳۰۸
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی ، روبروی خیابان مهرداد
http://manoshahr.ir/taaraaz-jooje
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات تاراز جوجه

مشخصات - امکانات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی تاراز جوجه

منوی پیشنهادی


منو غذا پیش غذا تاراز جوجه

منوی پیشنهادی


منو غذا غذای اصلی تاراز جوجه

منوی پیشنهادی