من و شهر > لوکال > مزون عروس خانه بخت اصفهان | من و شهر
۰ ۴۱۰

مزون عروس خانه بخت

مزون عروس خانه بختمزون عروس خانه بختمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس مزون عروس خانه بخت

۰۳۱ ۳۴۴۶ ۵۳۳۵
اصفهان ، میدان قیام ، کوچه پاساژجعفری ، پاساژ فرشاد ، طبقه دوم
http://manoshahr.ir/khane-bakht
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات مزون عروس خانه بخت

مشخصات