من و شهر > لوکال > کنتاکی کاردو اصفهان | من و شهر
۰ ۱۲۴۸

کنتاکی کاردو

اطلاعات تماس کنتاکی کاردو

۰۳۱ ۳۶۶۲ ۴۰۰۱
۰۳۱ ۳۶۶۱ ۴۰۰۱
اصفهان ، بلوار آئینه خانه ، حدفاصل سی و سه پل و پل فردوسی
www.kentuckykardo.com
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کنتاکی کاردو

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا پیتزاها کنتاکی کاردو

پیتزا ایتالیایی

منوی پیشنهادی


منو غذا نوشیدنی کنتاکی کاردو

منوی پیشنهادی

منو غذا پیش غذا کنتاکی کاردو

منوی پیشنهادی

منو غذا ساندویچ ها کنتاکی کاردو

منوی پیشنهادی
برگر‌‌‌هامنو غذا غذای کودک کنتاکی کاردو

منوی پیشنهادی

منو غذا کنتاکی ها کنتاکی کاردو

منوی پیشنهادی