من و شهر > لوکال > خانه کنتاکی - شعبه سیتی سنتر - اصفهان | من و شهر
۰ ۱۲۶۹

خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

درباره خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

خانه کنتاکی

اطلاعات تماس خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

۰۳۱ ۳۶۵۵ ۰۰۸۵
اصفهان ، سیتی سنتر ، طبقه ۴ ، فودکورت
www.kentuckyhouse.com
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

منوی پیشنهادی

منو غذا پیش غذا خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

منوی پیشنهادی

منو غذا غذای کودک خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

منوی پیشنهادی

منو غذا پیتزاها خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

منوی پیشنهادی

منو غذا ساندویچ ها خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

منوی پیشنهادی
برگر‌‌‌ها
منو غذا کنتاکی ها خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

منوی پیشنهادی

لیست قیمت خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

شعبات