من و شهر > لوکال > کنتاکی خورشید اصفهان | من و شهر
۰ ۵۸۱

کنتاکی خورشید

اطلاعات تماس کنتاکی خورشید

۰۳۱ ۳۵۲۳ ۷۷۰۸
۰۳۱ ۳۵۲۳ ۷۷۰۷
اصفهان ، میدان احمد آباد ، خیابان جی
http://manoshahr.ir/khorshid
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کنتاکی خورشید

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی کنتاکی خورشید

منوی پیشنهادی


منو غذا پیش غذا کنتاکی خورشید

منوی پیشنهادی


منو غذا ساندویچ ها کنتاکی خورشید

منوی پیشنهادی
برگر‌‌‌هامنو غذا کنتاکی ها کنتاکی خورشید

منوی پیشنهادی