من و شهر > لوکال > خانه کنتاکی - شعبه مرکزی - اصفهان | من و شهر
۰ ۳۸۲۷

خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

۰۳۱ ۳۶۲۴ ۱۶۰۴
۰۳۱ ۳۶۲۷ ۳۸۱۸
اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، روبروی زمزم ، مجتمع کاویان
www.kentuckyhouse.com
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

منوی پیشنهادی

منو غذا پیش غذا خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

منوی پیشنهادی

منو غذا غذای کودک خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

منوی پیشنهادی

منو غذا پیتزاها خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

منوی پیشنهادی

منو غذا ساندویچ ها خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

منوی پیشنهادی
برگر‌‌‌ها

منو غذا کنتاکی ها خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

منوی پیشنهادی

لیست قیمت خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

شعبات