من و شهر > لوکال > خانه کنتاکی - شعبه خورشید - اصفهان | من و شهر
۰ ۴۱۴۳

خانه کنتاکی | شعبه خورشید

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس خانه کنتاکی | شعبه خورشید

۰۹۱۳ ۳۱۸ ۶۵۱۹
۰۹۱۳ ۱۱۹ ۵۳۵۴
۰۳۱ ۳۲۲۸ ۷۳۹۳
۰۳۱ ۳۲۲۸ ۷۳۹۲
اصفهان ، نظر میانی، ابتدای خیابان خورشید ، سمت چپ
www.kentuckyhouse.com
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات خانه کنتاکی | شعبه خورشید

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی خانه کنتاکی | شعبه خورشید

منوی پیشنهادی

منو غذا پیش غذا خانه کنتاکی | شعبه خورشید

منوی پیشنهادی

منو غذا غذای کودک خانه کنتاکی | شعبه خورشید

منوی پیشنهادی

منو غذا پیتزاها خانه کنتاکی | شعبه خورشید

منوی پیشنهادی

منو غذا ساندویچ ها خانه کنتاکی | شعبه خورشید

منوی پیشنهادی
برگر‌‌‌ها
منو غذا کنتاکی ها خانه کنتاکی | شعبه خورشید

منوی پیشنهادی

لیست قیمت خانه کنتاکی | شعبه خورشید

شعبات