من و شهر > لوکال > رستوران ترکی سلطان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۵۵۸

رستوران ترکی سلطان

اطلاعات تماس رستوران ترکی سلطان

۰۳۱ ۳۶۵۱ ۷۸۶۶
اصفهان ، سیتی سنتر ، طبقه ۴ ، فودکورت
http://manoshahr.ir/sultan
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران ترکی سلطان

امکانات
مشخصات عمومی
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی رستوران ترکی سلطان

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی خارجی رستوران ترکی سلطان

منوی پیشنهادی