من و شهر > لوکال > کترینگ غذای خانگی اصفهان | من و شهر
۰ ۱۲۵۹

کترینگ غذای خانگی

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کترینگ غذای خانگی

۰۹۱۳ ۸۰۷ ۰۰۴۰
اصفهان ، خیابان آتشگاه ، جنب کوچه ۲۱ ، جنب دفترخانه ۲۵
http://manoshahr.ir/ghazay-e-khanegi
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کترینگ غذای خانگی

مشخصات - امکانات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی کترینگ غذای خانگی

منوی پیشنهادی
منو غذا غذای روز کترینگ غذای خانگی

جمعه
پنجشنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یک شنبه
شنبه