من و شهر > لوکال > شیرینی فروشی اسماعیلی اصفهان | من و شهر
۰ ۲۶۵

شیرینی فروشی اسماعیلی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی اسماعیلی

۰۳۱ ۳۵۵۸ ۰۶۶۶
اصفهان ، شهرک حصه ، کیلومتر چهار اتوبان فرودگاه
http://manoshahr.ir/esmaeli
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی اسماعیلی

مشخصات - امکانات