من و شهر > لوکال > شیرینی فروشی فرخنده اصفهان | من و شهر
۰ ۲۶۱

شیرینی فروشی فرخنده

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی فرخنده

۰۳۱ ۳۶۲۴ ۰۸۹۳
اصفهان ، خیابان وحید ، پلاک ۴۲۱
http://manoshahr.ir/farkhonde
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی فرخنده

مشخصات - امکانات