من و شهر > لوکال > فست فود عطاویچ اصفهان | من و شهر
۰ ۲۷۳۲

فست فود عطاویچ

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس فست فود عطاویچ

۰۳۱ ۳۶۶۳ ۰۷۴۲
۰۳۱ ۳۶۶۳ ۰۷۴۱
۰۳۱ ۳۶۶۴ ۳۴۳۴
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، حدفاصل خیابان شیخ مفید و خیابان نیکبخت ، فست فود عطاویچ
www.atawich.com
info@atawich.com

خدمات و امکانات فست فود عطاویچ

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا پیش غذا فست فود عطاویچ

منوی پیشنهادیمنو غذا نوشیدنی فست فود عطاویچ

منوی پیشنهادی
منو غذا برگرها فست فود عطاویچ

بچه غول‌ها
غول های چهار نفره
غول های یک نفره و دو نفره
منو غذا پیتزاها فست فود عطاویچ

عطامستر ها
منوی پیشنهادیلیست قیمت فست فود عطاویچ

شعبات