من و شهر > لوکال > رستوران خان نشین اصفهان | من و شهر
۰ ۱۱۹۱

باغ رستوران خان نشین

رستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهانرستوران خان نشین اصفهان

اطلاعات تماس رستوران خان نشین

۰۹۳۶ ۸۸۸ ۰۶۶۲
۰۹۱۳ ۳۱۰ ۹۱۳۵
اصفهان، جاده اصفهان - شیراز، پنجمین پل عابر پیاده ، بعد از شماره گذاری ، کوچه کانکس پلیس۱۱۰
http://manoshahr.ir/khan-neshin
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران خان نشین

مشخصات عمومی
امکانات

خدمات

سرویس دهی