من و شهر > لوکال > هتل تالار ملک اصفهان | من و شهر
۰ ۲۹۴۰

هتل تالار ملک

اطلاعات تماس هتل تالار ملک

۰۳۱ ۳۲۶۴ ۸۷۲۷
۰۳۱ ۳۲۶۴ ۸۷۲۶
۰۳۱ ۳۲۶۴ ۸۷۲۵
اصفهان ، خیابان هشت بهشت غربی ، خیابان ملک شمالی
www.malekhotel.ir
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هتل تالار ملک

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت هتل تالار ملک

لیست قیمت اشتراک